SPORT, BEWEGEN EN ONTSPANNING IN DUKENBURG

INLEIDING

In februari 1967 kwamen de eerste nieuwe bewoners wonen in wat toen nog Groot-Dukenburg heette. Een jaar later, februari 1968 werden de eerste clubs opgericht. Onder de verzamelnaam “Groot-Dukenburg” organiseerde men van alles: gymnastiek voor dames, hobbymiddagen voor kinderen, een drumband, de Dukenburgmars, een fotoclub. In maart 1968 werd Scouting Karel de Stoute opgericht, in april 1968 ging de eerste jongerensoos Lamandy van start en in september 1968 de aquariumvereniging Casa Aqua.

Het uitbreidingsplan van 1969 voorzag voor Dukenburg een groot buitensportcomplex met voetbal-, handbal-, korfbal, honkbal, hockeyvelden, een atletiekbaan en tennisvelden met bijbehorende kleedgebouwtjes, clubhuizen e.d., en als tijdelijke vorzieningen oefenvelden, speelveldjes en trapveldjes : Sportpark Staddijk. Voor indoor-sporten werden een sporthal en een zwembad in Meijhorst en gymzalen bij de scholen gepland. In september 1969 werd de eerste gymzaal van het stadsdeel in Malvert geopend. Meteen vestigde gymnastiekvereniging Oranje-Blauw er een afdeling in en bracht Korfbalvereniging “Sparta” er een korfbalteam op de been.

Eind dat jaar 1969 zou het stadsdeel de grens van 10.000 inwoners passeren en het toenmalige W.O.O. (Wijkopbouworgaan) nam initiatieven voor de vorming van sportteams. Hamvraag was toen: richten we in Dukenburg één vereniging voor al het sportgebeuren op, of voor iedere sport een eigen vereniging. Het werden er meerdere.

Toen ging het snel: in november 1969 werd Volleybal Vereniging Dukenburg opgericht en was Badmintonclub Dukenburg in oprichting. Bridgeclub Kwetsbaar ’70 en Tennisvereniging Smash ’70 gingen in januari 1970 van start en voorjaar 1970 begon Korfbalclub Keizer Karel met veldkorfbal in Staddijk. In maart werd “De Dukenburgse Carnavalsvereniging”, later “De Dukdalvers”, opgericht met een eigen “dansgarde”. De “Aktiegroep Voetbal” vond na enig zoeken de V.V. D.V.E. bereid vanaf najaar 1970 voetbalteams op Sportpark Staddijk op te starten. D.V.E. fuseert in 2000 met Trajanus en neemt in 2020 de naam SV Waalstad aan. De judoclub “Anegai Shimasu” Dukenburg, begon in november 1970.

In 1971 werden de Nijmeegse rugbyclub The Wasps, de Biljartclub Duckenburg en het V.A.D. (Stichting Vakantieactiviteiten Dukenburg) opgericht, die naast diverse andere jeugdactiviteiten het kinderbouwdorp Dukendam organiseerde, een evenement dat in de beginjaren tot 1400 kinderen trok en in 2012 voor de 40e keer gehouden is.

Op vrijdag 15 october 1971 werd Sporthal Meijhorst geopend. De zaterdagse sportinstuif voor de jeugd in de hal was een succes en de prille clubs, die hun tijdelijke accomodaties verlieten, konden hun wachtlijsten opheffen.

In 1972 begon midgedgolfclub Duckenburg te spelen op de toen nieuwe, maar intussen weer verdwenen midgedgolfbaan bij Huize Duckenburg. De buitensportclubs kregen hun accomodaties vanaf 1973, jaar dat men begon met de aanleg van de sportvelden in Sportpark Staddijk.

Een echt Dukenburgs initiatief was ook de Eerste Nijmeegse Sjoelvereniging “De Pionier” uit 1976.

De meeste van de clubs uit die beginjaren zijn nu aan hun 10e lustrum toe. En sindsdien zijn er in het stadsdeel veel oude en nieuwe sporten bijgekomen, zoals floorball (een vorm van zaalhockey) en bandy (een vorm van veldhockey op ijs). Het Nederlandse Bandy-team dat met diverse Nijmeegse spelers de Dukenburgse schaatshal Triavium als thuisbasis heeft, is in 2018 wereldkampioen geworden. Eerder waren al wereldkampioenen uit ons stadsdeel de heer Van Aboel van sjoelclub De Pionier en Jan Jansma van bridgclub Kwetsbaar ’70.

Tot slot laten we voor Dukenburg niet onvermeld de inzet van de gemeente, eerst via de Nijmeegse Sportstichting, toen via de Sportservice Nijmegen en sinds 2018 via het Gemeentelijk Sportbedrijf, zowel als de opkomst van de commerciële sportschool Hara in Meijhorst en enige fysiotherapiepraktijken met sportfaciliteiten.

Tekst: Henk van Gaal

 

 

 

Senioren Sport Club

Senioren Sportclub SSC in Nijmegen is voor mannen en vrouwen vanaf 60 jaar.

Bij SSC kunt u onder leiding van gediplomeerde train(st)ers op verantwoorde wijze sporten: gymnastiek, gevolgd door een spelsport. Dit houdt in : loop- en grondoefeningen, bewegen op muziek, spel etc., en na een korte pauze is er gelegenheid naar keuze voor volleybal, badminton, dynamic tennis, indoor jeu de boules, en tafeltennis. Gezamenlijk koffie drinken versterkt het sociaal aspect.

Senioren Sportclub SSC is als vereniging begonnen op 1 januari 2002. De vereniging is ontstaan uit de samenvoeging van enige bestaande groepen. Het was rond 1990 dat Sportservice Nijmegen in opdracht van de gemeente seniorengroepen opstartte in de grotere sporthallen. Het was ook de Sportservice die in 2001 het initiatief nam tot samenvoeging van deze seniorengroepen. Uiteindelijk gingen slechts vier van de uitgenodigde groepen op in de nieuwe vereniging. Twee groepen zijn in de loop der jaren gestopt, de ene door het wegvallen van de trainster, de andere door het tijdelijk sluiten van de sporthal wegens verbouwing.

De gemeente heeft daaruit lering getrokken en bij de verbouwing van Sporthal Meijhorst in 2017-18 is de sporthal open gebleven.

Onder het bestuur van SSC ressorteren nu nog twee groepen in twee sporthallen, te weten:

Neerbosch : Sporthal Vocasa op woensdagen van 9.15 tot 10.45 uur.

Dukenburg : Sporthal Meijhorst op woensdagen van 10.15 tot 11.45 uur.

 Het sportseizoen loopt van begin september tot eind juni. In juli en augustus en in de korte schoolvakanties wordt geen les gegeven. Als nieuw lid geeft u op in welke zaal u gewoonlijk zult komen sporten, maar als het zo uitkomt, kunt u sporten in de andere zaal. Alvorens tot het lidmaatschap te besluiten is er de mogelijkheid 2x een proefles mee te maken.

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij tussentijdse aanmelding betaalt men vanaf de inschrijfdatum tot 31 december van het lopende jaar een evenredig deel contributie.

Tekst: Henk van Gaal, film gemaakt door Jessica en Roald (Hogeschool Arnhem en Nijmegen)

Volleybalvereniging Duvol

Duvol is een volleybalverenging die samen komt in de sporthal van Meijhorst. De club is voor jong en oud al zijn op dit moment de meeste leden van boven de middelbaren leeftijd. Iedereen is welkom op de club en dat draagt de club ook uit. Vermaak staat centraal bij de club. onder het motto:”weinig trainen en veel spelen”

De club werd opgericht op 8 mei 1980 door: Wim Fontein, Jan van Meteren en Willy Joosten.
Al 39 jaar houd de club zich bezig met  Gezelligheid en sportiviteit. De vereniging is jarenlang een bloeiende vereniging geweest met 4 heren en 4 damesteams. Ook 4 jeugdteams waren actief. Voor wie geen competitie wilde spelen, was er de mogelijkheid recreatief te volleyballen. Er is door de herenteams in de 2e, 3e en toen nog 4e klas van de Nevobo gevolleybald. De dames hebben in 3e en 4e klas gespeeld. Door verhuizing en vergrijzing van de wijk is het ledenaantal teruggelopen en is de het nu nog een kleine volleybalvereniging waar alleen recreatief gevolleybald wordt.

Iedereen die van volleyballen houdt, kan van de vereniging lid worden. Iedereen is welkom. Het is wel prettig als je al eens gevolleybald hebt. De vereniging heeft saamhorigheid en acceptatie van mensen hoog in het vaandel staan. Dus houd u van gezelligheid en een potje ballen. Kom kennis maken op dinsdagavonden van 20:00-21:30. Al meteen lid worden? Kijk voor meer informatie op: https://duvol.nl/#

Tekst en Film gemaakt door Jessica en Roald (Hogeschool Arnhem en Nijmegen)

Trainingscentrum Michi

Trainingscentrum Michi biedt iedereen de mogelijkheid lichaam en geest te ontwikkelen, plezier te hebben en elkaar te ontmoeten. Deze missie vervullen ze vanuit hun trainingscentrum op staddijk 41. Hier zijn ze in 2019 gevestigd en hebben ze het oude jongerencentrum omgebouwd hebben tot prachtig sportcomplex. Eerst waren ze gelegen in Nijmegen Lent waar ze nog steeds enkelen lessen op locatie geven. In het trainingscentrum worden verschillende training en clinics gegeven om het lichaam en de geest te ontwikkelen zoals:
Karate
De karate die wordt getraind in het Goju-Ryu Karate-Do uit Okinawa. Karate is bij Michi voor jong en oud, ongeacht vaardigheid of kracht.
Yoga
In twee vormen van Yoga worden les gegeven vanuit Michi: Hatha yoga en Yin yoga.
Hatha yoga is een vrij dynamische vorm van yoga waarbij intensiteit en ontspanning samen gaan.
Yin yoga is een rustige vorm van yoga waarbij voornamelijk zittende en liggende houdingen worden gedaan en deze worden langer aangehouden.
Rots en water
Rots en Water is een psychofysieke weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Er wordt gestart vanuit fysieke oefeningen, van waaruit er gewerkt wordt aan sociale en communicatieve vaardigheden.

Het is mogelijk om bij Trainingscentrum Michi een ruimte te huren en een eigen activiteit te ontplooien. Ze nodigen je graag uit om mee te werken aan hun missie. verschillende initiatieven zijn al gestart vanuit het centrum. Bijvoorbeeld: Ju-Ki weerbaarheidstrainingen, Yoga voor mensen met NAH, hardloopvereniging MEP en de oude Chinese bewegingskunst van Tai Chi Chuan.

Café Michi is een ontmoetings plek wat zich in het pand bevind. Waar u een kopje kan komen drinken tijdens de activiteiten. Kom eens kijken en ervaar de kalme omgeving van de club. Ontmoet nieuwe mensen, bekijk de lessen of ervaar één van de clinics. Voor meer informatie over training, clinics, activiteiten of openingstijden verwijzen wij u naar de site:
https://www.trainingscentrum-michi.nl/

Tekst: Jessica en Roald (Hogeschool Arnhem en Nijmegen)

BRIDGE

Op 9 december 1969 werd in Dukenburg in de soos bij de noodkerk een bridgeclub opgericht door de heren ChF Deuming en MG Tummers. De oprichting was mogelijk omdat na een oproep in het Dukenburgs Nieuws zich voldoende leden hadden aangemeld om een club op te richten: te weten 38 leden. Men was er bovendien in geslaagd om iedere Dinsdagavond een speelruimte in de soos te huren. Voorzitter werd PM Kratz en de wedstrijdleider J Greve. Men startte 6 januari op die dag werd tevens deze club aangemeld bij de Nederlandse bridgebond onder de naam Kwetsbaar. Dit alles betekent dat men binnenkort het gouden jubileum gaat vieren. Het wordt naar men hoopt een feest van de ontmoeting dat plaats vindt op 18 januari 2020 in het Restaurant Umberto te Wijchen. Bij dit feest zijn naast d gewone leden ook de oud-leden welkom evenals enkele speciale genodigden.

Spil in de vereniging is momenteel Ad de Bever, die wedstrijdleider is maar ook nauw is betrokken bij het organiseren van het gouden jubileum festiviteiten. Jan Janssens is momenteel voorzitter. Voor dit artikel heb ik hem geïnterviewd. Hij vertelde dat de vereniging momenteel 58 leden telt, ongeveer evenveel Heren als Dames. De contributie is zeer laag gehouden en bedraagt slecht € 35 euro. Wanneer U het leuk vindt bent U altijd welkom om een bridgeavond mee te maken. Dan kunt U zien of de sfeer U past om gewoon lid te worden. Om U aan te melden verwijs ik naar de website van de vereniging https://www.nbbclubsites.nl/club/15008. U vindt daar ook nog verdere informatie voor uw oriëntatie.

Men speelt nog altijd op dinsdagavonden en begint om 19.45. . Meestal gaat het om een interne wedstrijd, maar ook doen leden wel mee aan de landelijke competitie. De laatste 4 jaar speelde men in de eindronde voor de Elffensbeker. Dit wijst op het hoge niveau van sommige spelers. Men heeft naast de regulaire speel avonden zijn er ook een gezellige Paas en Kerstdrives. Het hoogtepunt is echter de sinterklaasdrive waar mensen van heinde en verre welkom zijn. Deze feestelijke drive luncht met een Chinese maaltijd.

Naast het bridgen is er ook een actieve sociale betrokkenheid tussen de leden. De commissie wel en wee probeert met de leden mee te leven en hen te steunen bij het welzijn. Daarnaast brengt men bloemen bij zieke leden en bij droevige gebeurtenissen. Deze sociale betrokkenheid is een geweldig goede. . Het is een wapen tegen de eenzaamheid. Bovendien scherpt en smeert bridgespelen het brein, en vermindert daardoor de kans op dementie. Reden waarom men niet genoeg deze bridgerclub moet prijzen en ondersteunen.

Tekst: Jan-Willem Koten

SOOS82: een biljartclub vol gezelligheid en vriendschap.

Soos82 het begin

Sinds wanneer bestaat Soos 82?

Zoals de naam al zegt zijn ze met biljarten begonnen op 11 september 1982. Ze waren toen onderdeel van de gezelligheidsvereniging met die naam. In een flat in Zwanenveld 61 straat was op de eerste etage een sociëteit ingericht. Er werd naast biljarten ook aan andere spelen gedaan zoals bowlen of kegelen maar ook werd er regelmatig Bingo gespeld. In 1986 heeft de biljartclub zich van de vroegere brede sociëteit-vereniging afgescheiden en is het een zelfstandige club geworden. De heer en mevrouw Witman waren hier de initiatiefnemers. Mevrouw Mientje Witman (90 jaar) is nog steeds actief lid van de club. In dat zelfde jaar heeft de club zich aangesloten bij de Wijchense biljartfederatie, waar ze in competitieverband met groot succes gingen spelen De BFW zelf is opgericht op 11 januari 1978 en behartigt de belangen van aangesloten biljartverenigingen door het organiseren van biljartwedstrijden voor ouderen in Wijchen en omgeving. Deze biljartfederatie bestaat inmiddels uit meer dan 16 verenigingen met meer dan 300 leden.” Bij deze federatie speelt Soos82 momenteel met 5 teams in diverse klassen een competitie. In de loop van 35 jaar hebben zij diverse kampioenschappen veroverd. De prijzenkast toont ruim 50 bekers en plakken. Dit is een indicatie dat we op goed niveau biljarten, zo vertelde de voorzitter Jo van Hees mij met enige trots.

Gezelligheid en saamhorigheid belangrijk nevendoel

De biljart club heeft als nevendoel om ouderen van Dukenburg bij elkaar te brengen. Sport verbindt ook senioren. Soos82 schept daarmee een beter leefklimaat. Om die reden verleent de gemeente sinds 2007 subsidie. Sinds januari 2010 staat Soos ook ingeschreven als Aangepast Sporten.

Helaas moest de biljartclub SOOS-82 in 2012 de bejaardensoos in Zwanenveld verlaten . Er werd naar een nieuwe plek gezocht. Dat werd De Turf. De biljartzaal is daar gelijkvloers en toegankelijk voor mensen met een motorische handicap. Men beschikt momenteel over twee officiële wedstrijdbiljarts die zorgvuldig waterpas moesten worden ingesteld. Voor de biljartverwarming werden stopcontacten aangelegd. Tegenwoordig speelt men in de Turf van maandag tot en met vrijdag van 13 tot 17 uur. Naast gewoon recreatief biljarten, is het ook mogelijk om aan een onderlinge competitie mee te doen. De mogelijkheid om aan wedstrijd verband in de federatie mee te doen noemde ik al. Op dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur kunnen gevorderden onder leiding van Coen Bouman trainen. Voor beginners is er gelegenheid op vrijdag van13.00 tot 14.30 uur les te krijgen van Jo van Wezel om met de beginselen van het biljartspel kennis te maken.

Tekst: Jan-Willem Koten

Sjoelclub De Pionier

 

Een van de oudste verenigingen in Dukenburg is de Eerste Nijmeegse Sjoel club De Pionier. Ontstaan in de tijd dat sjoelen in veel huishoudens een geliefde sport werd. De Pionier pakte deze sjoeltrend op en startte succesvol in 1976 een sjoelclub Aardig wat liefhebbers werden lid, verreweg de meeste uit Dukenburg, ook nu nog.Het eerste clubhuis was de Boerderij Meijhorst, inmiddels is het al jaren het Wijkcentrum Dukenburg.

 

Geschiedenis

Deze sport is al tweehonderd jaar oud en wordt veel beoefend in Noord-Nederland. De Pionier organiseerde in het verleden regelmatig druk bezochte grote toernooien, zoals het Nederlands kampioenschap. Tegenwoordig zijn het onderlinge competities tussen de leden. De heer Van Aboel, lid van De Pionier, is wereldkampioen geweest.

Sjoelbakken en -stenen

Behalve op het gebruikelijk formaat sjoelbakken wordt ook gespeeld op bakken van drie meter lang en één meter breed met achttien stenen. Dan zijn maximaal 360 punten te behalen in drie keer. Dan moeten alle stenen in elk vak gelijk in aantal verdeeld zijn.

Heel bijzonder zijn de bakken met een hindernis. Via deze moet men  de stenen in de vakken zien te schuiven. Er wordt weleens gespeeld met vierkante sjoelstenen. De sjoelbakken zijn indertijd gemaakt door Jaap op de hobbywerkplaats in Tolhuis.

Mensen van het eerste uur waren: De heer Sadiek als oprichter, voorzitter Ben Ooms (lid van af 1999):  secretaris Carla Dekkers en Ans Wie­ringa, (al zes keer clubkampioen en eens de derde van Nederland), Jaap Wieringa sinds 2000 en Marian van Wijk van af 2003 en José Verweyen een van de oudste leden. Pionier en promotor was jarenlang Hans van Hesteren.

Lenie Verbeek, lid vanaf 1978, werd voor haar vele verdiensten voor de club onderscheiden met de Zilveren Waalbrugspeld, uitgereikt door burgemeester Thom de Graaf.

Bron: De Dukenburger, februari 2016 Foto: Henk van Gaal

 

 

 

 

 

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies' om u de beste surfervaring te geven. Als u doorgaat met uw bezoek op deze website zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen. Wij gebruiken cookies voor het kunnen tonen van sommige content en om de bezoekersstatistieken bij te houden.

Sluiten