Boerderij ’t Hert

De boerderij Het Hert lag oorspronkelijk aan de Teersdijk in het gebied dat toen nog bekend stond als Hatert. Tijdens de nieuwbouw van Dukenburg in de jaren 70 zijn nagenoeg alle boerderijen in dit gebied verdwenen. Boerderij ’t Hert is behouden en ligt nu pontificaal in een woonerf met nieuwbouwwoningen in de wijk Zwanenveld. Het voorhuis van de boerderij is altijd als woonhuis gebruikt en het achterhuis als atelier van Ted Felen.Boerderij het Hert Boerderij ’t Hert is in 1802 gebouwd door de heer van Dukenburg. Op de gevelsteen is het bouwjaar en de naam van de boerderij terug te vinden. De T-boerderij herinnert aan de agrarische geschiedenis van Nijmegen, met name Dukenburg. Bovendien geeft het een beeld van het agrarisch bestaan op een pachtboerderij van het landgoed Dukenburg. Als zodanig heeft de boerderij cultuurhistorische waarde en staat onder gedeeltelijke Monumentenzorg.

Gevelsteen Het Hert

Gevelsteen van Boerderij ’t Hert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *