Objecten

Rudolf Steinerschool

De Vrije school Nijmegen wordt in 1973 gesticht. Het is een kleuterklas opgericht door ouders die bezig zijn met de antroposofie. In 1974 komt er een nieuw gezicht, de ervaren leerkracht Jaant Loos. Zij wordt het “schoolhoofd” tot 1980. De school groeit in die tijd ontzettend snel. In het schooljaar 1981-1982 bestaat de onderbouw van de […]

Lees meer

Huize Duckenburg

Op de plaats waar nu de hoogbouwflats van de Valckenaer staan, is rond 1365 het voormalige kasteel Duckenburg gebouwd, mogelijk genoemd naar een oud geslacht Van den Duyckenborch. Een van de eerste eigenaars was Johan van Apelteren; zijn dochter trouwde met Johan van Boetberg. Een paar honderd jaar later kwam de Duckenburg in bezit van […]

Lees meer

De Speelwerkhoeve

De katholieke basisschool de Speelwerkhoeve ontstaat in 1985 (wet op het basisonderwijs) uit het samengaan van de kleuterschool Pinokkio en de lagere school van de Vos Reijnaerde. De school wordt een Jenaplanschool. Begin jaren ’90 loopt het aantal leerlingen sterk terug. Een aantal lokalen in de school komt leeg te staan. De Prins Clausschool  heeft een ruimtekort en […]

Lees meer

Kleuterschool de Aanloop

Op 1 augustus 1971 start in het gebouw van de Prins Clausschool in de Weezenhof kleuterschool de Aanloop. De school verhuist na een jaar naar haar eigen gebouw op dezelfde locatie. In 1984 fuseert de kleuterschool met kleuterschool de Woelige Hoek uit de Meijhorst. De school in de Meijhorst wordt gesloten. De kleuterschool gaat in 1985 (de wet […]

Lees meer

De Anour Madrasatie moskee

Op de grens van de  Meijhorst en de Aldenhof en midden in het stadsdeel Dukenburg staat de “Anour  Madrasati” moskee. Anour staat voor “licht”en Madrasati voor “school”.De Moskee is gehuisvest in het oude schoolgebouw van de Prinses Margrietschool,   waar later Kristallis, een school  voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, in kwam. De vereniging Anour is  in 1996 […]

Lees meer

Jungiaans Instituut

In 2015 is het 25 jaar geleden dat het Jungiaans instituut in Lankforst neerstreek in het gebouw van de voormalige Anton van Duinkerkenschool. Een mooie gelegenheid voor een gesprek met mr. Els Kleijn MSc, coördinator en oud-student van deze Academie voor dieptepsychologie. Het Jungiaans instituut huist in een fraai gebouw. In de leslokalen, de gangen, […]

Lees meer

De Albatros

Basisschool De Albatros is in 1985 ontstaan uit het samengaan van de lagere school Albert Schweitzer en de kleuterschool in de Malvert (1985 Wet op het Basisonderwijs). In 1988 sluit de school haar deuren doordat het aantal leerlingen zover is teruggelopen dat de school niet verder kan als een zelfstandige school. In het 1988 komt de Montessorischool Dukenburg in […]

Lees meer

Hippe Hoogbouw Weezenhof

De Hippe Hoogbouw in de Weezenhof en later ook in de Lankforst zijn bijzondere woonprojecten voor die tijd. In de Gelderlander van 1 juli 1969 is een uitgebreid artikel het project in de Weezenhof bescheven. HIPPE HOOGBOUW Straks zal hippe hoog bouw, in vele kleuren, met leuke doorkijkjes, en het geheel op een gigantische grasmat, […]

Lees meer

Kleuterschool Priktol

Op 10 augustus 1972 krijgt de stichting Samenwerkingsscholen toestemming een kleuter en lagere school te stichten in Tolhuis. Kleuterschool Priktol is de tweede kleuterschool van de stichting Samenwerkingsscholen. De school opent op 1 januari 1973 haar deuren. In 1985 (Wet op het Basisonderwijs) gaat de school samen met de samenwerkingsschool Tolhuis. De naam van de basisschool is Samenwerkingsschool […]

Lees meer

Lagere school het Tolhuis

In 1972 is de wijk Tolhuis volop in aanbouw. Ook met de bouw van de scholen in de wijk wordt gestart. Op 1 augustus 1972 opent de katholieke lagere school Het Tolhuis als eerste lagere school in de wijk de deuren. In 1985 gaat de school samen met kleuterschool Pinkeltje (1985; Wet op het Basisonderwijs). De nieuwe […]

Lees meer

Kleuterschool Pinkeltje

In 1972 is de wijk Tolhuis volop in aanbouw. Ook met de bouw van de scholen in de wijk wordt gestart. Op 1 augustus 1972 is Pinkeltje de eerste kleuterschool in de wijk die haar deuren opent. In 1985 gaat Pinkeltje samen met de katholieke lagere school Het Tolhuis. De naam van de nieuwe basisschool is De […]

Lees meer

De Springschans

De katholieke basisschool De Springschans ontstaat op 01-08-1985 na het samengaan van de katholieke kleuterschool Pinkeltje en de katholieke lagere school Het Tolhuis (1985; Wet op het Basisonderwijs). Met ingang van het schooljaar 1987 – 1988 is de school in zijn geheel gehuisvest in het gebouw van de voormalige lagere school. Het gebouw van de kleuterschool staat maar korte tijd […]

Lees meer

De Dukendonck

De Duckendonk is in 1995 ontstaan uit een fusie van Het Palet en De Springschans. Na deze fusie is het de enige school in de wijk Tolhuis. Directeur van de school en ook de naamgever is Jan Ariaans. Directeur van de voormalige katholieke basisschool De Springschans. De voormalige directeur van de openbare basisschool Het Palet, de heer Landman, […]

Lees meer

Het Palet

Openbare Basisschool Het Palet is in 1991 ontstaan uit een fusie van Het Kompas en de Samenwerkingsschool Tolhuis. Het aantal leerlingen neemt na de fusie verder af en de zelfstandigheid van de school komt opnieuw in gevaar. De directeur van de school, de heer Landman, neemt het initiatief om een gesprek aan te gaan met de directeur van […]

Lees meer

De Aldenhove

Basisschool de De Aldenhove is in 1985 (Wet op het Basisonderwijs) ontstaan uit het samengaan van kleuterschool het Rakkertje en lagere school J.F. Kennedy. In 2002 wordt de school een open wijkschool. Om alle nieuwe partners te kunnen huisvesten vindt in 2004 een uitbreiding en verbouwing plaats. Het kleuter- en lagere schoolgebouw worden met elkaar verbonden. In 2008 wordt […]

Lees meer

Wollewei

Wollewei is een kleinschalige woonvorm met twee bouwlagen. Het woongebouw kenmerkt zich door royale individuele wooneenheden met gemeenschappelijke woonkamers en ‘pleintjes’. Daarnaast maken de bewoners gebruik van de afgesloten binnentuin. Er is gebouwd volgens het principe van aanpasbaar bouwen, zodat het gebouw in de toekomst eventueel een andere woonbestemming kan krijgen. ZZG zorggroep en woningcorporatie […]

Lees meer

Wijkcentrum “De Turf”

In 1980 wordt wijkcentrum Dukenburg in Meijhorst geopend. Daardoor komt het wijkcentrum in de Malvert beschikbaar voor het VAD (Vakanatie Activiteiten Dukenburg). Dit wijkcentrum, donker als turf, is toen herdoopt in “DE TURF” en met een tentoonstelling en demonstraties van activiteiten plechtig geopend. In 1983 verhuist Dukendam van Aldenhof naar De Turf in Malvert. Deze eerste […]

Lees meer

Wooncentrum “De Meiberg”

Het wooncentrum “de Meiberg”, gebouwd in 1970, bestaat uit 161 woningen voor ouderen. In 2014 is het complex gerenoveerd en zijn de gevels vernieuwd.De woningen hebben één, twee of drie slaapkamers met tuin of balkon. De gebouwen hebben meerdere liften. In de centrale recreatieruimte worden dagelijks activiteiten georganiseerd. Voor de bewoners is 24-uurs alarmopvolging geregeld […]

Lees meer

Bibliotheek Zwanenveld

Begin juni 1977 werd de eerste steen gelegd voor de bibliotheek in Zwanenveld, aan de rand van het net voltooide winkelcentrum Dukenburg. De opening van het elfde en tot dan toe grootste filiaal van de GOB (Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek) vond plaats op 9 december 1977 en werd verricht door wethouder Hubers. Het filiaal in Zwanenveld had […]

Lees meer

Triavium

Triavium is een ijsbaan en evenementencomplex in het stadsdeel Dukenburg in Nijmegen. Het Triavium is geopend in oktober 1996. Het heeft een schaatsbaan, een ijshockeybaan en een funbaan voor kinderen. De schaatsbaan is 333 meter lang en daarmee 67 meter korter dan de standaard van 400 meter voor officiële schaatswedstrijden. De baan is echter wel […]

Lees meer

Creatief Centrum Nijmegen-Zuid

Dagelijks biedt het Creatief Centrum Nijmegen-Zuid velen de gelegenheid om samen met anderen met een hobby bezig te zijn. Het is er voor iedereen van 18 jaar en ouder en biedt iedereen de kans om zonder verplichtingen een gratis proefles te volgen.  Er zijn deskundige begeleid(ste)ers om je op weg te helpen. Natuurlijk is het met elkaar […]

Lees meer

SSGN

De Stedelijke Scholen Gemeenschap Nijmegen (SSGN) start in 1971 een dependance (één groep) in de lagere school van de Vos Reijnaerde. De school groeit en in het daarop volgende jaar volgt een tweede groep. In 1974 verhuist de school naar een semi-permanente huisvesting in de Aldenhof (6 klassen). In 1980 is de nieuwbouw van de SSGN […]

Lees meer

ROC Nijmegen

Na het vertrek van de SG de Klokkenberg naar de Streekweg trekt het ROC in de vrijkomende gebouwen. Op de locatie zijn de afdelingen kappersopleiding, voeding, catering  en hotel en automechanica van het ROC gehuisvest. Eind 2007 volgt een verhuizing naar de nieuwbouw aan de Campusbaan 6 in Nijmegen. De gebouwen in Zwanenveld worden na het vertrek van […]

Lees meer

Scholengemeenschap de Klokkenberg

In 1968 wordt de Mammoetwet ingevoerd. Oude schooltypen, als ULO en Ambachtsschool, verdwijnen en brede scholengemeenschappen doen hun intrede. In deze periode wordt ook Dukenburg gebouwd. In het stadsdeel zal ook behoefte zijn aan voortgezet onderwijs. In februari 1968 besluit het bestuur van de PC Klokkenberg de bestaande ULO met ruim 400 leerlingen, tot een zelfstandige MAVO om […]

Lees meer

Het Streekcentrum voor Vorming en Opleiding

In 1974 wordt in een semipermanente huisvesting in Zwanenveld het Streekcentrum geopend.  Het centrum is bedoeld voor jongens en meisjes van 15, 16 en 17 jaar met een diploma op zak die met twee dagen op school en  drie dagen werken een opleiding volgen. Het aantal leerlingen is marginaal en ook wisselen de aantallen sterk gedurende […]

Lees meer

Gelderse Leergangen

Begin jaren ’70 groeit de Nieuwe Lerarenopleiding in Nijmegen snel. De school is op dat moment op meerdere locaties in Nijmegen-West gehuisvest. De school wil nieuwbouw voor de gehele opleiding realiseren. Na bestudering van een aantal mogelijkheden kiest de school voor een locatie in Dukenburg. De gemeente Nijmegen stelt een terrein in het Tolhuis beschikbaar. […]

Lees meer

VMBO Mondialcollege

In 2007 fuseren de locatie MAVO-LBO van het Maaswaalcollege aan de Streekweg, het Lindenholt College, de VMBO afdeling aan de Dennenstraat van het Dominicus College en de Technische school Jonkerbosch tot het Mondial College. De hoofdlocatie van de school wordt Lindenholt. In augustus 2014 is de nieuwbouw voor het VMBO (MAVO-LBO) aan de Meeuwse Acker gereed […]

Lees meer

Maaswaal College

Op 1 augustus 1993 fuseren het Dukenburg College, SG de Klokkenbergen SG Wijchen. Een jarenlang traject van onderhandelen, het doorrekenen van diverse scenario’s en veel overleg tussen gemeenten en het ministerie wordt afgesloten. De HAVO en het VWO gaan verhuizen naar Wijchen (Veenweg) en de MAVO en het LBO worden gehuisvest aan de Streekweg in […]

Lees meer

Mavo Martin Luther King / SGD / Dukenburg College

In 1968 wordt de Mammoetwet ingevoerd. Oude schooltypen, als ULO en ambachtsschool, verdwijnen en brede scholengemeenschappen doen hun intrede. In deze periode wordt ook Dukenburg gebouwd. In het stadsdeel zal ook behoefte zijn aan voortgezet onderwijs. De stichting Hatert-Dukenburg wil een katholieke scholengemeenschap voor mavo/havo/vwo in Dukenburg stichten. In 1968 krijgt de stichting van het Rijk toestemming een mavo te […]

Lees meer

ZMLK de Horizon

Na het vertrek van de openbare basisschool het het Kompas trekt op 01-08-1991 ZMLK De Horizon in het vrijgekomen schoolgebouw. De school vertrekt na ruim tien jaar naar een andere locatie. Het gebouw wordt daarna nog enige jaren als jongerencentrum gebruikt. In 2015 is het gebouw gesloopt om plaats te maken voor zorgwoningen.  

Lees meer

Het Kompas

De openbare basisschool Het Kompas ontstaat in 1985 uit het samengaan van de openbare kleuterschool de Ukkenburcht en de lagere openbare school Willem Barentsz (Wet op het Basisonderwijs). Het aantal leerlingen neemt eind jaren ’80 zover af dat de school niet meer zelfstandig verder kan. De school fuseert met de Samenwerkingsschool Tolhuis. De nieuwe school gaat Het Palet heten. Na […]

Lees meer

Willem Barentszschool

Het openbaar onderwijs start in Dukenburg in de wijk Lankforst als een dependance van de Witte de Withschool (Hatert). De school is gehuisvest in het gebouw van de Anton van Duinkerkenschool. Na een jaar volgt een verhuizing naar de nieuwbouw in de Meijhorst. Het wordt een zelfstandige openbare lagere school met als naam Willem Barentsz. In 1985, de Wet […]

Lees meer

Samenwerkingsschool Tolhuis

Op 10 augustus 1972 krijgt de stichting Samenwerkingsscholen toestemming een kleuter en lagere school te stichten in Tolhuis. De Samenwerkingsschool Tolhuis is de tweede school van de stichting. De lagere school start op 1 februari 1973 in het gebouw van de katholieke lagere school Het Tolhuis. Ruim een jaar later, op 1 augustus 1974, verhuist […]

Lees meer

lagere school Albert Schweitzer

De wijk Malvert is voor een groot deel gebouwd als eind 1968 gestart wordt met de bouw van de scholen in de wijk. De stichting Hatert-Dukenburg bouwt in de Malvert de eerste 14-klassige lagere school volgens het patiomodel. Met de bouw van deze school beschikt de wijk Malvert volgens de prognose uit 1966 over voldoende […]

Lees meer

Prins Maurits

De Prins Maurits opent in 1974 haar deuren. Niet in een eigen schoolgebouw,  maar in twee woningen in een flat die naast de Weteringshof staat. In het daarop volgende schooljaar maakt de school mede gebruik van drie lokalen van de Weteringshof; twee lokalen voor de lagere school en een lokaal voor de kleuters.  Op 1 […]

Lees meer

Kleuterschool de Ukkenburcht

De openbare kleuterschool de Ukkenburcht opent op 1 augustus 1970 haar deuren in de wijk Meijhorst. De school is gehuisvest in het gebouw van de openbare lagere school Willem Barentsz, Naast deze school wordt op dat moment gewerkt aan de nieuwbouw van de kleuterschool. In 1971 is het gebouw gereed en verhuist de school naar […]

Lees meer

Basisschool de Meiboom

Basisschool de Meiboom is ontstaan uit het samengaan van lagere school de Eikenhorst en kleuterschool de Notedop. De school gaat verder op de ingeslagen weg van het Daltononderwijs. Basisschool de Meiboom wilde geen strak onderwijssysteem, maar onderschrijft deze drie pedagogische ankerpunten in haar onderwijs: – Vrijheid in gebondenheid – Zelfstandigheid – Samenwerking In 1996 krijgt de school het predicaat “Daltonschool”. […]

Lees meer

Lagere school de Eikenhorst

In 1970 is de wijk Meijhorst volop in aanbouw. De eerste bewoners nemen hun intrek in de nieuwe woningen. Een nieuwe 14-klassige katholieke lagere school opent de deuren in de nieuwe wijk. De directeur, Ted Hilgers, wil zijn school  de “Hans Christian Andersen school” noemen. Het schoolbestuur Hatert-Dukenburg vindt dit echter geen geschikte naam. De sprookjesschrijver […]

Lees meer

Kleuterschool De Notedop

In 1970 is de wijk Meijhorst volop in aanbouw. De eerste bewoners nemen hun intrek in de nieuwe woningen. Op 1 september 1970 opent de katholieke kleuterschool De Notedop de deuren. Het aantal kinderen is niet groot maar neemt met de komst van nieuwe bewoners al zeer snel toe. Eind jaren ’70 wordt duidelijk dat medio jaren […]

Lees meer

Prins Clausschool

Overpeinzing Wim de Geus   Ik kwam in 1972 vanuit Zeeland (Haamstede) naar Nijmegen om les te geven op een basisschool. De kennismaking met Nijmegen was verrassend en plezierig. De levenssfeer van Nijmegen daagt uit tot durven in plaats van moeten; willen weten in plaats van kennis consumeren. Deelnemen aan dat wat het leven rijk maakt […]

Lees meer

Van de Vos Reijnaerdeschool

Op 01-08-1971 wordt in de wijk Weezenhof de RK lagere school van de Vos Reijnaerde geopend. De wijk is nog volop in aanbouw. In het gebouw staan dan ook lokalen leeg. De  SSGN maakt tijdelijk gebruik van deze lokalen en een jaar later wordt ook het Samenspel  in het gebouw gehuisvest.De school groeit en de school heeft de in gebruik […]

Lees meer

Kleuterschool Pinokkio

Op 1 augustus 1971 opent in de Weezenhof de katholieke kleuterschool Pinokkio haar deuren. In 1985, de wet op het basisonderwijs, gaat de school samen met de katholieke lagere school van de Vos Reijnaerde. De naam van de basisschool wordt de Speelwerkhoeve. Hoofd kleuterleidster Bestuur Stichting Hatert-Dukenburg  1971 – 1985

Lees meer

Kleuterschool Robbedoes

Op 1 augustus 1969 open de RK kleuterschool Robbedoes in Lankfort haar deuren. In 1977 besluit het schoolbestuur de school te laten fuseren met het kleuteronderwijs in de Malvert. De kleuterschool sluit de deuren. Het schoolgebouw wordt in gebruik genomen door de Nutsschool als nevenlocatie. Hoofd kleuterleidster Mejuffrouw M. van Gennip  1969 – 1977   Bestuur  […]

Lees meer

Anton van Duinkerkenschool

De Anton van Duinkerkenschool is de eerste lagere school in de wijk Lankforst. De school is vernoemd naar de gelijknamige dichter en hoogleraar (Katholieke Universiteit Nijmegen), een pseudoniem van Willem Asselbergs (1903-1968). Het is de laatste 8-klassige MUWI-school (systeembouw in twee verdiepingen) in Dukenburg. De school opent de deuren op 1 januari 1969. De school start […]

Lees meer

Kleuterschool de Woelige Hoek

Op 1 augustus opent kleuterschool de Woelige Hoek haar deuren. De school ligt op de uiterste grens van de Aldenhof, over het bruggetje. Als de maisonnettes van de Meijhorst rondom de school worden gebouwd wijzigt het adres in Meijhorst. Bij de opening is de school gehuisvest in een noodgebouw. Het permanente gebouw wordt in april […]

Lees meer

Prinses Margrietschool

Op 1 augustus 1968 opent in de wijk Aldenhof de protestant christelijk lagere school Prinses Margriet haar deuren. De school ligt aan de uiterste rand van de wijk Aldenhof, over het bruggetje. Als de maisonnettes in de wijk Meijhorst worden gebouwd, wordt het adres gewijzigd in Meijhorst. De leerlingen van de school komen in de beginjaren […]

Lees meer

Dag Hammarsjkoldschool

De RK lagere school Dag Hammarsjkoldschool is de tweede lagere school in de Aldenhof. De school opent op 1 augustus 1968 haar deuren. Directeur is de heer Pieter Gielen. De leerlingen van de school komen niet alleen uit Aldenhof maar ook uit Malvert en Lankforst. Na het openen van de scholen in deze wijken nemen […]

Lees meer

Lagere school J.F. Kennedy

Het is de bedoeling van het schoolbestuur de eerste lagere school in Dukenburg eind 1967 te openen. De planning wordt echter niet gehaald. Op 15 februari 1968 start de Rooms Katholieke lagere school J.F. Kennedy, de eerste lagere school in het nieuwe stadsdeel. In 1979 besluit het katholieke schoolbestuur Hatert-Dukenburg beide katholieke scholen in de […]

Lees meer

Casimir Terburgschool

Met de opening van het nieuwe regionale woonwagencentrum in 1967 gaat ook de school op het centrum open. De naam van de school is Casimir Terburg. Vernoemd naar de domicaan Casimir Terburg uit Nijmegen die landelijk baanbrekend werk heeft verricht voor het parochiewerk op de woonwagencentra en ook actief is op het woonwagencentrum aan de […]

Lees meer

Kleuterschool het Rakkertje

Kleuterschool het Rakkertje is de eerste (kleuter)school van Dukenburg. Niet alleen de kleuters uit Dukenburg gaan naar de school maar ook die uit Hatert. De school start op 1 augustus 1967 in het leegstaande lagere schoolgebouw waar later de de Dag Hammersjkoldschool in zal komen. In 1968 verhuist de school naar haar eigen gebouw naast de J.F. Kennedyschool. […]

Lees meer

Buurtcentrum De Grondel

Buurtcentrum de Grondel Buurtcentrum De Grondel is een knus gezellige ontmoetingsplaats in huiskamersfeer. Het in april 2010 vernieuwde centrum bevindt zich nabij het winkelcentrum van Dukenburg en is gelegen in een parkje, omgeven door seniorenappartementen. 
Het buurtcentrum is een dependance van wijkcentrum Dukenburg. De Grondel vindt u buiten, nabij de uitgang van Blokker in winkelcentrum […]

Lees meer

Wijkcentrum Dukenburg

Wijkcentrum Dukenburg Wijkcentrum Dukenburg is de ontmoetingsplaats voor alle wijken in het stadsdeel Dukenburg. Het ligt in de wijk Meijhorst.

Lees meer

Zwembad

Zwembad Dukenburg Het zwembad in Dukenburg is een overdekt zwembad met een 25-meter bassin en een instructiebassin. De accommodatie beschikt over een vergaderruimte. U kunt er terecht voor recreatief zwemmen, zwemlessen en u kunt deelnemen aan verschillende aquasporten. Er zijn zwemtijden voor alle leeftijden, gezinnen, volwassenen, banen zwemmen, vrouwen, baby/peuters en 50-plussers.

Lees meer

Handboogvereniging Staddijk

  In sportpark Staddijk vind je de sportieve opvolgers van Robin Hood. Het beoefenen van deze bekwaamheid gaat ver terug in de historie. Toen was het vooral een krijgszuchtige aangelegenheid en voor de jacht. De Romeinen verstonden deze kunst al.Beweerd wordt dat de oorsprong ligt in het tegenwoordige Turkije. We knoopten met medewerking van Rob […]

Lees meer

Jongerencentrum Staddijk

  Jongerencentrum Staddijk is het enige stedelijke jongerencentrum dat Nijmegen nog rijk is en gevestigd is in een voormalige (historische) boerderij aan de zuidelijke rand van het stadsdeel Dukenburg, Staddijk. Het is zo’n dertig jaar geleden ontstaan na een kraakactie van harde rockers. Vele malen is het daarna bedreigd met sluiting.  Het was in die […]

Lees meer

Lindenberg Aldenhof

Lindenberg Aldenhof is een nevenvestiging van de Lindenberg in Nijmegen. Het aanbod in Lindenberg Aldenhof is met name gericht op kinderen en jongeren. Naast de cursussen van de Lindenberg, zijn zowel de New Arts afdeling van de Lindenberg als het Jongerenwerk Dukenburg en De Urban Academy (vanaf maart 2015) gehuisvest op de locatie. Voor muziek, […]

Lees meer

Boerderij ’t Hert

De boerderij Het Hert lag oorspronkelijk aan de Teersdijk in het gebied dat toen nog bekend stond als Hatert. Tijdens de nieuwbouw van Dukenburg in de jaren 70 zijn nagenoeg alle boerderijen in dit gebied verdwenen. Boerderij ’t Hert is behouden en ligt nu pontificaal in een woonerf met nieuwbouwwoningen in de wijk Zwanenveld. Het […]

Lees meer

Winkelcentrum Meijhorst

In 1971 wordt het winkelcentrum Meijhorst realiteit. Hier vestigt zich een grote verscheidenheid aan ondernemers, zoals automatiek Groenen, het eerste Chinese (afhaal)restaurant, de wolwinkel, een kapper, een bloemenwinkel, een slager, groentewinkel Maters, een doe-het-zelfzaak, de warme bakker Hendrixs en de kaaswinkel van Theo Bleeker.

Lees meer

Winkelcentrum Zwanenveld

1976: Opening Grootwinkelcentrum Dukenburg in Zwanenveld Het Groot Winkelcentrum Dukenburg, gesitueerd ten noorden van Dukenburg, ligt zo ver van het stadscentrum af, dat het bij de vroegste planning al een vereiste is om een hoge mate van “zelfvoorzienendheid” te creëren. Het winkelcentrum wordt op 16 september 1976 geopend door burgemeester Theo De Graaf, vader van de […]

Lees meer

Winkelcentrum Malvert

In 1969 wordt winkelcentrum Malvert gebouwd(eerste steenlegging op 8 mei 1969) en geopend.

Lees meer

Winkelcentrum Weezenhof

De wijk en het toekomstige winkelcentrum Weezenhof, hebben tot oktober 1971 in de planningen en de maquettes de werknaam “De Vossen” gehad, waarschijnlijk een afgeleide van de nabijgelegen Vossendijk. In december 1970 start de bouw van de “Hippe Hoogbouw” in de Weezenhof met wethouder Theo Peters ‘op de bok’ in een bulldozer. Daarna wordt, om […]

Lees meer

ir. B. Fokkinga

Ir. B. Fokkinga (1916- 1989) Als pas afgestudeerde stedenbouwkundige van de TH in Delft was ir. B. Fokkinga tijdens de oorlogsjaren op voorspraak van zijn leermeester Granpré Molière in Nijmegen tewerkgesteld. Hij leidde de traditionele wederopbouw van Nijmegen. Op 8 december 1945 presenteert de jonge stedenbouwkundige B. Fokkinga zijn wederopbouwplan (Plan B), dat onder toeziend oog van […]

Lees meer

Ontmoetingskerk

Van de negen  geplande kerkgebouwen in Dukenburg bleef er uiteindelijk één kerkgebouw over; de oecumenische Ontmoetingkerk in de wijk Meijhorst. De heer Ahrends uit Oosterbeek was de architect, een man, die als niet-christen uitgesproken ideeën had. Het moest een heel open gebouw zijn. De kerkstoelen moesten zo opgesteld worden, dat de bezoekers langs het altaar […]

Lees meer

Plan Duckenburg 1964

“NIEUWE STAD” AAN DE OVERZIJDE VAN KANAAL                                                                                                 […]

Lees meer

Het Tolhuis

De wijk Tolhuis dankt haar naam aan het tolhuis dat in 1839 aan de Teersdijk werd gebouwd. Deze dijk werd voor de 15e eeuw door de inwoners van Wijchen aangelegd om tijdens natte perioden het water afkomstig uit het Hatertse Broek en de Dukenburg te keren. Daarna zijn er vele disputen geweest tussen de inwoners […]

Lees meer

Hatertse Broek

Het Haterse Broek is eigendom van het Geldersch Landschap. Meer informatie

Lees meer

Betonfabriek de Hamer

Oprichting In 1934 was er veel werkloosheid in Nederland. Hierdoor startte er een werkgelegenheidsproject door middel van het graven van het Maas- Waalkanaal. Door het graven van het Maas-Waalkanaal kwamen bergen zand en grind vrij. Dit was voor de heer G.A van Gent een goede reden om in 1938 een betonfabriek langs het kanaal te […]

Lees meer

De Weteringshof

De school is vernoemd naar een boerderij die vroeger stond op de plek van de huidige “gekleurde flats” (Zwanenveld 61e en 62e straat). Deze boerderij wordt al in 1832 bij de invoering van het kadaster genoemd en is eind jaren ’60 gesloopt. De Weteringshof in de beginjaren (1973-1980) De wijk Zwanenveld wordt uit de grond […]

Lees meer

Landgoed Duckenburg wordt stadsdeel Dukenburg

Inhoudsopgave Woningnood na WO II Structuurplan 1951 Uitbreidingsplan Nijmegen in hoofdzaak (1955 – 1958) Herziening uitbreidingsplan Nijmegen in hoofdzaak (1958) Voorbereidingen uitwerkingsplan Duckenburg (1959 – 1962) Structuuronderzoek Nijmegen (1963 – 1964) Duckenburg en Ooij (1963) Plan Duckenburg (1964) Bestemmingsplan “Groot Dukenburg”(1968-1969) Gevolgen van de ministeriële aanwijzing tegen bouw in de Ooij voor Dukenburg (1970) Woningnood […]

Lees meer

Montessorischool Dukenburg

De RK Montessori kleuterschool De RK Montessori kleuterschool opent op 6 april 1969 als eerste school in de Malvert haar deuren. Het RK schoolbestuur Hatert-Dukenburg heeft mevrouw E. (Bep) Kinkelaar aangesteld als hoofd kleuterleidster. In het gebouw is tot aan de zomer van 1969 ook de Nutskleuterschool gehuisvest. Deze school verhuist met ingang van het […]

Lees meer

Nutsschool Lankforst

Lankforst In 1968 wordt in de Lankforst volop gebouwd. De eerste blokken met nieuwe woningen zijn opgeleverd. Jonge gezinnen zijn komen wonen in een wijk die dan nog grotendeels bestaat uit bouwstraten, bouwplaatsen en waar vrachtwagens af en aan rijden. Scholen zijn er nog niet in de wijk. De kinderen gaan naar de scholen in de […]

Lees meer

Het Samenspel

In de Weezenhof zijn al twee kleuterscholen aanwezig als op 10-4-1972 de derde kleuterschool in de Weezenhof wordt geopend. De school is tijdelijk een dependance van de Nutsschool. Op dat moment zijn de besturen van de Nutsschool en de NSV (Nijmeegse School Vereniging – gemeente Nijmegen) nog in bespreking over een nieuw te vormen schoolbestuur. […]

Lees meer

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies' om u de beste surfervaring te geven. Als u doorgaat met uw bezoek op deze website zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen. Wij gebruiken cookies voor het kunnen tonen van sommige content en om de bezoekersstatistieken bij te houden.

Sluiten